Eksempler

Eksempler på løsninger

Vi tager udgangspunkt i kundens behov, og er ikke afhængige af bestemte leverandører. Derfor kan vi altid finde en fornuftig løsning, uanset om det er køling, ventilation, solafskærmning eller noget helt fjerde, som kræves.

Se eksempler herunder:

Varmepumpe i tilbygning sørger for opvarmning og godt indeklima året rundt

Hos en privat kunde har vi leveret og installeret en Daikin varmepumpe, som sørger for økonomisk opvarmning af en sekundær bygning.
En elektrisk drevet luft-til-luft varmepumpe er en økonomisk og praktisk løsning hvor man ønsker opvarmning eller køling. 
Denne løsning er også velegnet som et økonomisk supplement til eksisterende opvarmning.

Måling af indeklima i autohus dokumenterer god luftkvalitet overfor Arbejdstilssynet

Hos Nic. Chistiansen, autoimportør i Kolding, målte vi over en uge på luftkvaliteten. Vores efterfølgene rapport viste at luftkvaliteten gennemgående var god. Målingerne foretoges via fjernforbinelse, så vi behøvede ikke engang at være til stede for at måle.

Kompakt og økonomisk kølemaskine sikrer serverens funktion på Krebs´ Skole

Det kan være svært at finde plads til et konventionelt køleanlæg med pladskrævende ude og -indedele. På Krebs´ skole anvender man en såkaldt monobloc aircondition, hvorved installationen forenkles og gøres billigere.

Støjsvag ventilation i hot yoga-lokaler sikrer yogistens og instruktørens focus

Selvom yoga normalt ikke er en fysisk højintensiv aktivitet, er indeklimaet stadig en vigtig faktor.  
Derfor skal der ventileres uden støj med automatiseret udstyr, som fjerner den brugte luft og bringer ny luft ind i yogalokalet, uden at instruktøren skal ulejlige sig. Det er naturligvis vigtigt, at der ikke ventileres for meget, da dette spilder varmen.

Diskret og støjsvag aircondition i soveværelse sikrer en god søvn 

Soveværelser er ofte placeret på 1. salen, hvor der nemt bliver varmt og fugtigt om sommeren. Aircondition sænker både luftfugtighed og temperatur, så man igen kan sove igennem. I dette tilfælde ønskede kunden en diskret løsning, og ved at indbygge enheden under et pænt gitter, fik vi en løsning, som vakte tilfredshed. 

Denne løsning er selvfølgelig dyrere end standardløsningen, men det visuelle indtryk ligger også klasser derover.

Dårligt indeklima (for høj temperatur) i bank forbedret via indeklimamåling
Sydøstvendt banklokale med store glaspartier. Brugerne klager over dårligt indeklima. inQlimas målinger viser at temperaturen ligger omkring 26 grader, men falder lidt om natten. Samtidig kan vi se at temperaturen holder op med at falde på et bestemt tidspunkt om natten. Det viser sig at der er installeret et underdimensioneret køleanlæg, som oven i købet af sparehensyn er sat til at slå fra om natten. Løsningen bliver at køleanlægget sættes til at køre døgnet rundt. Dette er nok til at sænke temperaturen et par grader, og problemet er løst.

Dårligt indeklima (for høj temperatur) i guldsmedie forbedret via måling og aircondition
Brugerne klager over dårligt indeklima. Målinger viser at temperaturen ligger konstant på 26 grader på trods af god procesudsugning. Efter en uges måling af temperaturen, som ikke ændrer sig, konkluderer inQlima at den eneste realistiske løsning er et køleanlæg i form af en varmepumpe. Vi anbefaler en bestemt diskret, støjsvag og meget lidt trækskabende enhed, som monteres efterfølgende. Vi står endvidere for godkendelse af løsningen hos kommunen. Kunden er tilfreds, og bruger endda systemet til at varme lidt, når det er specielt koldt om vinteren.

Forurening i multihal elimineret via overvågning af ventilationsanlæg og justering
Målinger viser at luftforurening fra kemikalierester under bygningen ikke som planlagt fjernes tilstrækkeligt med afværge-ventilation. inQlima foretog en overvågning af anlægget, og den viste, at det er sat til at slå fra om natten, hvilket selvfølgelig ikke må ske, da forureningen skal fjernes kontinuerligt. Automatikken ændres og problemet er løst.

Dårligt indeklima i træningslokaler forbedret med udsugning og køling

Hos Crossfit Copenhagen har man oplevet dårligt indeklima i træningssalene i takt med at træningscentrene blev mere og mere populære, og der derfor blev flere og flere brugere pr. rum. Løsningen viste sig at være behovsstyret udsugning, så den fugtige og brugte luft fjernes automatisk, straks den opstår. Endvidere blev der i visse træningscentre suppleret med varmepumper, som affugter og køler luften ned. Den traditionelle løsning er ofte et almindeligt ventilationsanlæg med varmegenvinding, og denne løsning anvendes i mange trænings- og sportscentre. Problemet med denne type anlæg er, at der lige netop ikke er behov for genvinding når træningen er på sit højeste, fordi man ikke har noget at bruge den genvundne varme til. Derfor er disse ret dyre anlæg reelt spild af penge i netop denne type lokaler. Den fornuftige løsning er at anvende varmegenvinding i toiletområder og omklædnings- og badefaciliteter, men ikke i træningsområderne. I træningsområderne kan derimod med fordel anvendes almindelig ind- og udblæsning uden varmegenvinding, så man holder temperaturen nede. Samtidig er denne simple form for ventilation meget billigere end ventilationsanlæg med varmegenvinding, både i investering og drift.

Støjgener ved yoga-sal fjernet via måling af støjniveauet og dæmpning af højttalere
Ovenboen blev forstyrret af musikken fra yoga-sessionen. Musikken var egentlig ikke særlig kraftig, men alligevel lød det for ovenboen som om højttaleren stod i hendes stue. En overvågning af støjniveauet blev iværksat af inQlima, og vi kunne hurtigt se at montage af svingningsdæmpere på de vægmonterede højttalerne i yogasalen ville fjerne problemet. Støjen kunne nu ikke længere transmitteres gennem betonkontruktionen op til overboen, som blev glad.

Løsning mod dårligt indeklima (for høj luftfugtighed) i villa via ovenlysvinduer
Problem med forholdsvis meget kondenvand på indersiden af ovenlysvinduer i huset tydede på manglende ventilation. inQlima etablerede overvågning af luftfugtigheden, og ved at åbne ventilationsklapper i ovenlysvinduer en lille smule i hele huset, forsvandt kondensvandet og luftfugtigheden faldt. Annbefalingen blev et ventilationsanlæg, så varmen ikke spildes, når varm luft siver ud gennem ventilationsklapperne i ovenlysvinduerne. Mistanke om dårligt indeklima i kommunale kontorer fjernet ved måling af indeklimaet
Man ønskede at udelukke mistanker om forurening i indeklimaet etc. og inQlima foretog en gennemgribende måling. Der blev testet for de mest almindelige forureninger som for eksempel stoffer fra nedsivede kemikalier og forurening fra biler. Heldigvis var ingen grænseværdier overskredet, og kunden kunne være rolig.

Indblæsning af frisk luft giver godt indeklima i mødelokaler hos IT-firma

Man ønskede en simpel og overkommelig løsning, hvorefter inQlima installerede et anlæg, som blæser filtreret udeluft ind i mødelokalerne. Normalt ville man anvende udsugning, men netop den målrettede indblæsning af frisk, kølig udeluft løser indeklimaproblemet, idet man opnår en lavere temperatur og friskere luft til en meget overkommelig pris.

Varmepumpe repareret på en effektiv og billig måde

En varmepumpe var efter 10 år blevet defekt, og det nødvendige reservedelsprint til styringen kostede 4000 kr. inQlima fandt frem til præcis den lille elektroniske komponent, som var defekt og udskiftede denne til en brøkdel af prisen på reservedelsprintet. Og så virkede varmepumpen igen.

Kontakt os venligst på tlf. 26361048 eller mail: info@inQlima.dk